ติดต่อสหกรณ์
Posted: Paweena Date: 2015-02-13 17:01:59
IP: 58.11.126.32
 

ติดต่อสหกรณ์


สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด

38 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-312018  Fax  039-312018 ต่อ 16 มือถือ 086-3664387

E-mail : ppksaving@gmail.com

Line แจ้งโอนเงิน ppksaving

Line รับข่าวสาร @ppksaving

Facebook : @ppksaving